Renovatiewerken Paul Trazensterstraat 23

 

Beste lezer,

Hartelijk welkom op de website van Mutatie+ en het blog voor de renovatie van de tweede pilot woning gelegen in de Paul Trazensterstraat 23 te Genk.

De woning wordt gerenoveerd op 3 peilers: energie, comfort en toegankelijkheid. Enerzijds worden maatregelen genomen om het energieverbruik in de woning te verminderen (isolatie hoofdwoning, BEN-unit), anderzijds wordt de woning uitgerust met PV-panelen en zonneboiler.

Om het leefcomfort in de woning te verbeteren, worden o.a. keuken en badkamer vernieuwd, woonkamer verruimd en ruimtes heringedeeld.

De toegankelijkheid van de woning wordt verbeterd door het plaatsen van een nieuwe trap, alsook het wegnemen van drempels in de woning.

Zowel de inkomhal als de leefruimte worden uitgebreid. Een nieuwe unit wordt hiertoe aangebouwd waarin enerzijds meer leefruimte, en anderzijds een ruime inkom tot de woning wordt voorzien. Hiernaast huisvest de unit ook de technische ruimte die vanaf de buitenzijde van de woning bereikbaar is en waarin o.a. gascondensatieketel en ventilatiesysteem reeds zijn ingebouwd.

Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode waarbij meer dan 20 partners betrokken waren,  zijn de renovatiewerken aan de woning deze week gestart.

Voorafgaande aan de renovatiewerken vond op 16 mei 2017 een infosessie plaats voor de buurtbewoners waarbij het project en uitvoering werden toegelicht. De buurtbewoners kregen ook een informatiebrief in de bus.

Voorbereidende werken: van 12-16 juni

Zowel binnen als buiten de woning werden reeds enkele voorbereidende werken uitgevoerd. De renovatiewerken starten op maandag 19 juni en worden afgerond voor het bouwverlof.

De unit wordt kant-en-klaar aangeleverd vanuit het fabriek. Doelstelling hierbij is om de bouwtijd op de werf en de overlast voor de buren tot een minimum te beperken.

Voordeel van deze methodiek is dat er in alle weersomstandigheden comfortabel kan worden doorgewerkt. Immers de fabriek overtreft de bouwplaats buiten, bij sneeuw in de winter en …. overvloedige zonneschijn. 

Hierbij enkele sfeerbeelden gemaakt ter plaatse in de woning en in de fabriek waar de unit in productie is.

Hierbij danken we alvast alle bouwpartners. Immers realisatie van dergelijk project is enkel mogelijk door het samenleggen van de vele steentjes die iedereen bijdraagt en waarvan geen enkel misbaar is.

Sfeerbeelden

De spits is eraf ! Renovatiewerken gaan sneller dan verwacht …

Het mag gezegd zijn. Mutatie + houdt van hoogtes. De sneeuw kon pilot 1 niet weerhouden. Ook hoge temperaturen houden Mutatie+ niet tegen. We zijn 3 dagen ver, en kijken alvast terug op een mooie en succesvolle start !

De werken die vooraf tot in detail ingepland werden door alle bouwpartners, worden nu in een gezwind tempo uitgevoerd.

Samen nemen we dagelijks de werken door met het ganse bouwteam inclusief de opdrachtgever.  We kijken terug naar gisteren, bespreken open punten van vandaag en werpen een blik op morgen.

En dat het snel gaat ! De uitdaging is de woning te renoveren op een renovatietijd van maximaal 10 werkdagen uitgezonderd de voorbereidingswerken.  Een heuse uitdaging, zeker wanneer het over renovatie van een oude woning gaat.

Om de klus te klaren wordt samengewerkt met heel wat partijen zoals vermeld op het werfdoek. Immers elk vakgebied kent haar vakmensen. Dat verklaart de vele busjes die je voor de woning aantreft. Vakmanschap geeft vertrouwen, goede afspraken en planning doet deugd op de bouwplaats. Een dagelijks bezoek van de bouwheer is goud waard.

En dat het vooruit gaat….

Een deel van de zijgevel werd gesloopt, waar later de unit wordt aangebouwd. Ter versteviging werd een stalen balk aangebracht. Omdat deze unit ook de nieuwe inkom bevat, werd de huidige voordeur alvast dichtgemaakt. De badkamer werd verwijderd, en de nieuwe is reeds volop in opbouw. Ventilatieleidingen worden gelegd, en ook het elektriciteit circuit wordt aangepast. Isolatiewerken worden uitgevoerd, en ook de trap is klaar om verwijderd te worden, zodra de nieuwe klaar staat.

De verwarmingsketel van de woning werd uitgebouwd en zorgvuldig voor anderen gerecupereerd. Ondertussen zijn ze immers in de fabriek ook volop aan de slag met de afwerking van de unit die o.a. een nieuwe verwarmingsinstallatie omvat.

De ramen voor de unit werden vandaag geleverd. De laatste afwerking van de unit kan starten …. We kijken alvast uit naar een voorspoedige levering met dank voor alle geleverde inspanningen hiervoor.

Succes kent vele eigenaars. Wij zijn er alvast van overtuigd dat wij een topteam bij elkaar hebben gebracht ! Hartelijk dank voor alle vakwerk en teamspirit zowel op de bouwplaats, in de fabriek en bij het planningsteam.

sfeerbeelden

Half-time ! De eerste renovatieweek zit erop…

Tevreden blikken we terug op al het werk dat verzet werd. In een vlot tempo werden de bouwactiviteiten in de Trazensterstraat en de afwerking van de unit bij Warsco  verder gezet.

De collega’s van confederatie bouw en WTCB zorgen samen voor verfilming van de renovatiewerken. Zowel de snelheid van renoveren gebruik makend van lean als het werken met modulaire technieken zoals de unit wordt door hen in beeld gebracht.

Ondertussen legden Sam en Samuele onze Mutatie+ bouwkunde studenten van Uhasselt hun masterproef af. Ze voerden een energetische evaluatie uit van onze eerste Mutatie+ woning in de Ijzerstraat aan de hand van een statische en dynamisch analyse en actuele meetwaarden.

Volgende week weten de studenten hun eindresultaat. De woning heeft de evaluatie alvast met vlag en wimpel doorstaan. De eerste Mutatie+ woning heeft de vooropgestelde energetische verbetering ruimschoots behaald.

Van harte proficiat aan Sam en Samuele ! Hartelijk dank voor alle inspanningen. We hebben er alle vertrouwen in dat jullie thesis hoge punten scoren zal.

Laat ons weldra klinken op jullie behaalde eindresultaat én …. een succesvolle eerste week ! Met dank aan iedereen !

sfeerbeelden

Halverwege tweede renovatieweek…

Ook de tweede renovatie week is alweer halverwege. Binnen in de woning werden de geplande werkzaamheden vlot verder gezet. Een nieuwe keuken werd geplaatst, sanitair werd geïnstalleerd, electro werd aangepast .. en ventilatieleidingen werden gelegd.  

Terwijl binnen in de woning de werkzaamheden verder liepen, werd maandagavond ook de unit geplaatst. De unit werd op een vrachtwagen van de Warsco fabriek naar de woning vervoerd, en vervolgens met een kraan langs de woning gezet. Indrukwekkend hoe vlot en behendig dit werd klaargespeeld.

De unit omvat zowel een nieuwe inkom, extra leefruimte als de technische installatie. Ramen, schuifdeur, tegelvloer, electro, technische installatie,… waren reeds voorzien. Ondertussen werd de unit met de woning verbonden en wordt de laatste hand aan de aansluit- en afwerking gelegd.

Op het hellend dak van de woning werden zonnepanelen geïnstalleerd. De zonneboiler werd op het plat dak achteraan opgebouwd.  Ondertussen werd ook de buitenaanleg opgestart.

Na hittedagen…kregen we nu ook hevige regenbuien mee. Hoe snel Mutatie+ ook gaat, sneller dan de Belgische weerschommelingen gaat (nog) net niet….

Hartelijk dank aan het sportieve Mutatie+ team. Teamwerk en vakmanschap, daar gaan we voor !

sfeerbeelden

Opdracht volbracht….tijd voor bouwverlof.

Het bouwverlof is begonnen, en we kijken terug op een mooi Mutatie + project. Onze doelstelling om de woning binnen 10 werkdagen te renoveren, werd door het bouwteam met vlag en wimpel gehaald. Ook de aansluitende werkzaamheden zoals aanleg terras, toegangspad naar de woning,… werden intussen geklaard.

Het vlotte bouwproces is een schitterend resultaat. De goede (lean-)planning, het teamwork en engagement van alle partners tijdens de uitvoering is meer dan een pluim waard. Dank je wel ook aan onze bouwheer Johan, voor zijn dagelijkse deelname aan ons teamoverleg (daily stands) in de Trazensterstraat.

Terwijl de meesten van ons genieten van het bouwverlof, wordt alles in gereedheid gebracht voor de evaluatie van de woning. De woning werd ontworpen door de vele partners van Mutatie +. Samen kijken we of we ons vooropgestelde resultaat ook effectief behaald hebben en dit binnen een vastgelegd totaal renovatiebudget.

Enerzijds zal de woning geëvalueerd worden op comfortverhoging en toegankelijkheid door de collega’s van sociale innovatie die ook deze renovatie ingrepen ontworpen hebben. Anderzijds wordt de woning ook energetisch gemonitord door het technisch team. De gemeten waarden worden hierbij vergeleken met de metingen die voordien plaats vonden.

Het Mutatie + team wil leren uit de ervaringen én dit toepassen in haar volgende pilot woning. Ook jouw mening stellen we op prijs. Indien je graag een bezoekje brengt aan de woning, aarzel dan niet ons te contacteren via averlinden@belcare.be.

Tenslotte, … nog een bloemetje naar onze M+ studenten voor hun evaluatie van onze pilot woning in de Ijzerstraat. Niet alleen de woning kende een succesvolle evaluatie. Ook Sam en Samuele zijn met Cum Laude op hun thesis afgestudeerd. Proficiat Sam & Samuele.

Mooie vakantie en hartelijk dank aan iedereen !

Sfeerbeelden

Blijf niet zitten met vragen

Aarzel niet in geval van vragen of opmerkingen onze projectleider dhr. Kevin Van Grunsven  te contacteren via het nummer 011-68 8790.  Wij zijn continu bereikbaar voor vragen en verwelkomen alle opmerkingen en suggesties ter verbetering. Je kan ook steeds een mail sturen aan averlinden@belcare.be.

Neem en kijkje en deel je mening

Na renovatie van de woning nodigen we U van harte uit voor een bezoek aan de woning, waarbij we Uw ervaring en bevindingen van het resultaat van harte op prijs stellen. We kijken er alvast naar uit U te ontmoeten. Buurtbewoners ontvangen hiertoe spontaan een uitnodiging.

Mocht je hiertoe ook graag een uitnodiging ontvangen, aarzel dan niet ons een mailtje te sturen.

Je kan ons bereiken via averlinden@belcare.be.

 

Nieuws > Renovatiewerken Paul Trazensterstraat 23