Partners

Alfabetische overzicht van onze partners met expertise binnen het project mutatieplus:
Aristoco (Cubigo)
 • Softwareplatform en grafische user interface voor levensbestendig wonen - Behoeften en oplossingen voor ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen - Reeds integratie in het platform met allerlei product-, dienst- en zorgleveranciers om services en content te kunnen aanbieden, evenals vragenlijsten en eenvoudige enquetetools - Telemonitoring en telecare ondersteuning - Integratie mogelijk met domotica- en energiebeheersystemen - Koppeling en link met Vlaamse proeftuin Ouderenzorg
Belcare (BJW België kreeg nieuwe naam)
 • Belcare is een conceptontwikkelaar. Belcare begeleidt innovatie en transformatie processen in de bouw. Belcare heeft o.a. een concept ontwikkeld voor renovatie van woningen.W is een conceptbedenker in de renovatie/ nieuwbouw. Momenteel is een concept uitgewerkt voor de renovatie van de buitenschil van een rijwoning gebouwd voor 1995. Binnen BJW is kennis van de aannemer, de procesindustrie, systemisch ontwerpen, houtskeletbouw productie, prefabricage, … aanwezig. 
INTER

Iedereen kan een handicap hebben wanneer de omgeving niet toelaat om comfortabel te handelen. Als schakel tussen de mens en de omgeving wil Inter de Inter-actie tussen beide verbeteren.

Inter staat onder meer voor expertise en biedt bouwkundig toegankelijkheidsadvies, geeft vormingen, maakt evenementen toegankelijk, adviseert overheden, doet aan onderzoek… inzake toegankelijkheid en Universal Design in heel wat thema’s, waaronder ook wonen. Meer over dat aanbod lees je op www.inter.vlaanderen

KU Leuven / Energyville
 • Bouwfysische ondersteuning: Simulatie -Modeleren bouwfysische prestaties m.b.t. vochtgedrag en thermisch gedrag (berekeningen gebeuren door eigen code (HAMFEM) en commerciële software (TRISCO)) -Gebouwsimulatie: simulatie van energiegebruik, interactie tussen gebouw en installatie en implementatie van hernieuwbare energie (berekeningen m.b.v. TRNSYS / EPB / Modelica) -Bouwfysisch advies m.b.t. detaillering -Analyse van gebruikersgedrag -Analyse van rebound effecten Experimenteel -Identificatie van eigenschappen van wanden /details in situ en in laboratorium-omstandigheden -Monitoring energieprestatie van gebouwen (kan online) -Uitgebreide comfortanalyse m.b.v. klimaatboom en draadloze relatieve vochtigheid en temperatuurmeters -Meten van luchtdichtheid (Blowerdoor) en werkelijk infiltratievoud (Tracergas installatie) -IR thermografie
Nieuw Dak
 • Nieuw Dak realiseert, verhuurt en beheert kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woongelegenheden in As, Genk, Opglabbeek en Zutendaal. In het geheel van de werking staat de zelfverantwoordelijkheid van en de klantgerichte dienstverlening aan de (kandidaat-)huurder centraal. Nieuw Dak is een partner in de uitbouw van een sociaal woonbeleid op lokaal en bovenlokaal niveau
 • De woningen die mutatie+ zal renoveren zijn gelegen in Genk, meer bepaald in de wijken Vlakveld en Zwartberg. De woningen behoren tot het patrimonium van SHM Nieuw Dak, tevens partner in dit consortium. Binnen deze 2 wijken liggen een groot aantal huurwoningen, waarvan de plattegrond en opbouw sterk gelijkend is. Op het moment dat het consortium klaar is om een woning te renoveren, zal er door Nieuw Dak gekeken worden welke woning leeg staat. Deze woning zal dan aangepakt worden. 

 

PXL-Tech
 • Hoger onderwijsinstelling (prof. bachelor) + dienstverlening en toegepast onderzoek op gebied van - bouw: infrastructuur - gebouwen en afwerking - beton - elektromechanica: onderhoudstechnieken en klimatisatie: ventilatietechnieken - verwarmingstechnieken. Ontwikkeling en installatie van elektrische systemen die o.a. verbruik kunnen registreren (monitoring). Kennis van PV-installaties, gasinstallaties, zonneboilers en warmtepompen. - elektronica-ICT: domotica (PLC, diverse bussystemen), integratie van technologie voor aanpassing woning voor mindervaliden. Integratie van smartphone/tablet technologie in de woning. Integratie/ontwikkeling
Thermad-Brink
 • Bewoners moeten hun gedragspatroon aanpassen aan de nieuwe bouwnormen. In de praktijk blijkt dat dit onvoldoende gebeurt. Ventilatie is een verplichting (en geen bewuste keuze) in grondige renovaties en wordt daarom niet steeds bewust gebruikt. Door verkeerdelijk gebruik van de klimatisatietechnieken (ventilatie) bestaat het risico dat woningen een ongezonde omgeving worden. 
 • Thermad-Brink zal door Mutatie+  inzichten verkrijgen in het gedragspatroon van de bewoners.
 • De klimaattechnieken worden dummy proof ontworpen. Verkeerdelijk manipuleren van de technieken wordt uitgesloten.  Ook het onderhoud wordt klantvriendelijker uitgebouwd.
 • Het doel is de eindgebruiker zo veel mogelijk te ontlasten door een doordacht ontwerp, het gebruik van sensoren en een samenwerking met domotica. Een extra uitdaging voor renovaties is de installaties compact te houden en toch modulair. 
Universiteit Hasselt
 • De universiteit Hasselt, onderzoeksinstituut ARCK ondersteunt met zowel het  onderzoeksdomein ‘Energie & Comfort’ als met het onderzoeksdomein “Designing for more Wellbeing. Er is een ruime expertise opgebouwd in het coördineren en uitvoeren van onderzoeksprojecten voor duurzaam bouwen zowel als Universal Design. De onderzoeksgroep heeft expertise in zowel kwantitatieve als kwalitatieve data-analyse, bevraging van professionele en particuliere stakeholders, onderzoek  naar (inclusieve) ontwerpattitudes en ontwerpmethodes en het analyseren en verder ontwikkelen van ondersteunende middelen voor alle actoren van het bouwproces om energie en inclusie te integreren voor, tijdens en na het bouw- en ontwerpproces. De focus ligt hierbij op empathisch onderzoek en ontwerp vanuit de bewonersvisie.
Vantilt Houben architectenbureau bvb
 • Vantilt Houben architectenbureau bvba – architectuur & expertise is een zelfstandig bureau. Ontwerp en uitvoering van bouwprojecten, renovaties van sociale woningen. 
VD Kreeke
 • VD KREEKE
 • van de Kreeke BOUW BVBA heeft een erkenning voor werken tot klasse 4 (werken tot € 900.000 excl. BTW). We richten ons vooral op appartementsbouw en kantoren. Daarnaast hebben we een aantal specialistische activiteiten binnen deze entitieit.
 • Sinds een tweetal jaren zijn we binnen de bouwafdeling sterk gaan focussen op het ‘nieuwe’ bouwen: prefabricage, lean-processen, energetische renovaties (..) Dit gebeurt nog steeds vanuit de techniek en op een niet-geïntegreerde manier
Warsco Units
 • Warsco units is sedert meer dan 30 jaar producent van prefab-modules en modulaire bouwsystemen. Het hoofdkenmerk is om alles zo industrieel mogelijk te produceren in de produktie-eenheid om dan zo weinig mogelijk werkzaamheden op de bouw-site uit te voeren. Altijd rekening houdend met een zo groot mogelijke flexibiliteit
WTCB- Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
 • relevante expertise binnen WTCB: 1) rond energie-renovatie - monitoring en evaluatie - renovatieproces: gefaseerd renoveren, planning en volgorde 2) levensbestendig wonen en toegankelijkheid - wonen van ouderen - planadvies bestaande woningen - technische oplossingen voor toegankelijke detailleringen (bv. toegankelijk schrijnwerk, sanitair,...) - eventuele validatie van prototypes