Home

Bas van de Kreeke

MUTATIE+                                                                               

Het consortium streeft naar het levensloopbestendig renoveren van (sociale) mutatiewoningen tot Bijna-Energie-Neutrale (BEN) woningen (E30-peil) met prioritaire aandacht voor de verbetering van de gebouwschil, gecombineerd met aanpassingen die  levenslang wonen mogelijk maken. De modulaire en gelijktijdige energie- en comfortverbeteringen zorgen voor een kostenreductie van minimaal 30%. De uitwisselbare geprefabriceerde modules zorgen voor korte uitvoeringstijd, reductie van faalkosten en aanpasbaarheid tijdens de levensduur van de woning.